ZákulisíZákulisí, z.s. je pražská nezisková organizace poskytující servis pro nezávislé umění.

Naše cíle jsou:
1. Usilovat o kulturní obohacení společnosti, zejména v oblasti současného živého umění (divadlo, tanec, hudba, výtvarná umění, rozhlas, multižánrové projekty, happeningy, site-specific umění, další inovativní formy)
2. Podporovat uměleckou tvorbu a její rozvoj, pomáhat realizaci a propagaci uměleckých projektů.
3. Zajišťovat společenskou činnost podporující participaci fanoušků kulturních a kreativních odvětví na konkrétních uměleckých projektech.
4. Stát se platformou podporující dobré vztahy v umělecké komunitě.

Vznikli jsme v roce 2012 jako neformální skupina studentů pražských vysokých škol (Arts Management na Vysoké škole ekonomické, katedra kulturologie na Univerzitě Karlově) a zástupců pražské nezávislé divadelní scény.

Podporujeme nekomerční kulturu v Praze a jako neformální skupina jsme dvakrát úspěšně podali grant na výzvu Thing Big Nadace O2, náš projekt Jeviště pro tebe - nekomerční půjčovna základní techniky pro umělecké akce v Praze získal podporu a stále v něm pokračujeme. Zapůjčili jsme tak základní techniku na desítky uměleckých akcí.

Podařilo se nám získat zkušebnu na Praze 1 a v současnosti připravujeme kulturní centrum na Praze 3.

Sál a zkušebna budou sloužit kvalitním uměleckým skupinám či jednotlivcům, kteří mají tvůrčí potenciál a elán, ale nemají vlastní prostor pro prezentaci a přípravu svých projektů.

Dále bychom rádi prostor poskytli i k rezidenčním pobytům, jako součást podpory vzniku nových uměleckých projektů různých forem.